Eksekutive funktioner

Betegnelse for komplekse styringsfunktioner, der fx hjælper os med at planlægge eller træffe beslutninger.
Billede
Illustration af hjerne, hvor den forreste del af hjernen er fremhævet - også kalden præfrontal cortex.

Eksekutive funktioner er afhængige af komplekse kredsløb i hjernen. De kan derfor blive skadet eller dysfunktionelle efter en hjerneskade.

De kan også vise sig ved udviklingsforstyrrelser, ADHD, OCD og autismespektrumforstyrrelser. Man kan ikke lokalisere eksekutive funktioner til et enkelt område af hjernen, men alle er kritisk afhængige af præfrontal cortex.

Eksekutive funktioner er:

  • Planlægning
  • Intentionalitet
  • Kontrol af adfærd og handlinger
  • Fleksibilitet
  • Beslutningstagning
  • Evnen til at bruge feedback
  • Dømmekraft
  • Selvmonitorering

Eksekutive funktioner kommer til udtryk ved, at man handler målrettet eller løser et problem. En person med en hjerneskade, der har påvirket de eksekutive funktioner, kan have svært ved fx at problemløse.

Rutineskemaer kan derfor være en støtte fx  med at købe ind eller lave mad. Hvis personen ikke får støtte af rutinerne, kan det skabe problemer med handlingerne, der skal udføres.

Typiske følger

Typiske følger ses i forhold til:

Spontanitet og handlekraft: Personen tager ikke initiativ til handling og skal sættes i gang. Personen mangler drivkraft. Vedkommende kommer fx ikke i skole eller på arbejde. Personen kan også være apatisk og ikke bevæge sig eller ikke tale medmindre, vedkommende bliver spurgt.

Opmærksomhed: Der kan også være en tendens til, at personen lader sig aflede.

Fleksibilitet: Personen kan have en tendens til at gentage eller fortsætte en handling, som vedkommende er blevet bedt om at udføre, selvom den ikke længere er relevant.

Dømmekraft: Der kan opleves problemer med at vurdere og tilpasse sig personlige forhold.

Selvindsigt: Personen har ikke et realistisk billede af egne kompetencer.

Intentionalitet og planlægning: Personen kan have problemer med at tænke fremad.