Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om udendørsbesøg på Neurorehabilitering – Kbh

Plasticitet / neuroplasticitet

Hjernens evne til at forandre sig gennem livet.

Forandringer i hjernen sker på grund af et væld af faktorer såsom hormoner, kost, stress, ulykker og stofmisbrug.

Udtryk:

  • Funktionel neuroplasticitet beskriver hjernens evne til at flytte visse funktioner fra skadede områder af hjernen over til et andet område.
  • Strukturel neuroplasticitet beskriver hjernens evne til at ændre fysiske træk som et resultat af læring og erfaring.

Baggrund:

I de første år af et menneskes liv har hjernen en høj grad af plasticitet. Hermed kan et barn lære, danne erindringer og absorbere erfaring. Mængden af synapser vokser igennem livstiden fra ca. 2.500 synapser per neuron ved fødsel til omtrent 15.000 synapser per neuron allerede ved treårs alderen. Det skæres ned ved en proces, der hedder synaptisk nedskæring til omkring 6.500 i voksenalderen.

Plasticitet udvises også ved en hjerneskade. Her tilpasser hjernen sig gennem forflytning af visse funktioner til andre dele af hjernen. Det har haft stor betydning for behandlingsmuligheder efter en neurologisk eller kropslig skade.