Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om besøg på Neurorehabilitering – Kbh

Konfusion

Forvirring - ofte i forhold til tid, sted og personlige oplysninger.

Forvirring forekommer ofte i tiden efter en hjerneskade. Personen kan være konfus i forhold til den aktuelle tid, hvor han/hun er, egne data og hvorfor han/hun er indlagt. Konfusion kan forveksles med retrograd amnesi, der er hukommelsestab for tiden før skaden.

Forskellige former:

Konfusion kan forekomme i tiden efter hjerneskaden og overlapper med den posttraumatiske amnesi, som også er manglende viden, om hvor man er, ens egne data og aktuel tid.

Akut konfusionstilstand er et andet ord for delirium, som kan være en konsekvens af en diffus hjernepåvirkning. Det kan fx være efter forkert eller for megen medicin, infektioner, en traumatisk hjerneskade eller forhøjet intrakranielt tryk.

Konfusion/delirium ses ofte i den akutte fase ved Wernicke-Korsakoff syndromet. Wernicke-Korsakoff syndromet er et amnestisk syndrom med hukommelsesproblemer, som skyldes vitaminmangel oftest på grund af et langvarigt alkoholmisbrug.

Derudover forekommer ofte en konfusionsperiode efter et epileptisk anfald hos patienter med epilepsi.

Baggrund:

Graden af konfusion kan måles med ”Galveston Orientation and Amnesia Test” (GOAT) og ”Ranchos Los Amigos Scale”, som begge foretages løbende og følger personens aktuelle funktionsevne.