Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om besøg på Neurorehabilitering – Kbh

Kognition

Kognition betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden.

For at kunne tilegne sig ny viden bruger man en række kognitive funktioner. Man skal være vågen, bearbejde input fra omverdenen i et rimeligt tempo, koncentrere sig, indlære ny viden og kunne genkalde sig den nye viden igen, når den skal anvendes.

Derudover skal man kunne overskue løsning af opgaver, kunne planlægge sin hverdag, tage initiativ på det rette tidspunkt og hæmme de impulser, som ikke er passende at føre ud i livet. Vores kognitive evner gør det muligt for os at have indsigt i egne ressourcer og vanskeligheder.

Under rehabilitering indgår kognitiv træning ofte som et element. Her træner man fx koncentration, opmærksomhed, indlæring og hukommelse, planlægning og strukturering og problemløsning. Træningen kan foregå med papir- og blyants-opgaver og/eller ved brug af relevante computerprogrammer. Alt tyder dog på, at genoptræning gennem udførelse af daglige aktiviteter, såsom personlig hygiejne, madlavning og indkøb og støttende samtaler og feedback er en mere brugbar fremgangsmåde til træning af kompenserende strategier både kognitive og fysiske funktioner.

Ved genoptræning af kognitive funktioner i daglige aktiviteter trænes indsigt og forståelse i egne ressourcer og vanskeligheder. Derved kan man øge egen motivation for genoptræning og for indlæring af kompenserende måder at løse hverdagsopgaver på.