Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om besøg på Neurorehabilitering – Kbh

Iskæmi

Midlertidig iltmangel i et område af hjernen.

Ved en blokering i en blodåre i hjernen vil der være væv, der ikke får tilført blod. Dermed opstår der iltmangel i nervecellerne. En reduceret eller blokeret tilførsel af blod giver ofte symptomer i den del af kroppen, som nervecellerne i hjernen kontrollerer.

Det kan vise sig som halvsidige lammelser af ansigt og lemmer, føleforstyrrelser i lemmer, svimmelhed, talebesvær og ændringer i bevidsthedstilstand.  Generelt har iskæmi (transitorisk cerebral iskæmi) de samme symptomer som apopleksi, men ved iskæmi forsvinder symptomerne inden for 24 timer.

Iskæmi skyldes ofte en mindre blodprop i hjernen, som midlertidigt stopper gennemstrømningen af blod til et område i hjernen. Åreforkalkning er oftest årsag til iskæmi, men det kan også skyldes hjertekammerflimmer og forsnævring i halspulsåren.

I halvdelen af tilfældene vil episoden være overstået inden en time og ofte inden for få minutter. Ofte forsvinder symptomerne uden mærkbare mén. Risikoen for et anfald af iskæmi stiger med alderen.