Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om besøg på Neurorehabilitering – Kbh

Amnesi

  • ""
Helt eller delvis tab af hukommelsen.

Personen har mistet hele eller dele af sin hukommelse for episoder før og/eller efter skadesøjeblikket. Hukommelsestabet kan være permanent eller forbigående (transitorisk). Hukommelsestabet rammer fortrinsvis den deklarative/eksplicitte hukommelse, mens den nondeklarative/implicitte hukommelse typisk er mere intakt.

Baggrund:

Årsag er typisk en hjerneskade i form af hjertestopapopleksi eller traumatisk hjerneskade, en demenssygdom (fx Alzheimers sygdom) eller et psykologisk traume fx post traumatisk stress syndrom (PTSD)

Skadeslokalisation:

Hvis der er tale om apopleksi eller traumatisk hjerneskade, er den mediale del af temporallappen, herunder især hippocampus og de parahippocampale områder, ofte påvirkede.

Forskellige former:

  • Retrograd amnesi: Hukommelsestab i forhold til begivenheder før og op til skadestidspunktet.
  • Anterograd amnesi: Hukommelsestab i forhold til begivenheder efter skadestidspunktet. Retrograd og anterograd amnesi kan optræde samtidig.
  • Amnestisk syndrom: Påvirkning af den episodiske indlæringsevne og langtidshukommelse. Det vil sige, at evnen til at indlære nyt materiale i form af fx fakta, episoder og ansigter næsten er helt ophævet.