Header menu

Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om besøg på Neurorehabilitering – Kbh

Afasi (taleproblemer)

Helt eller delvist svigtende evne til at opfatte sproget eller udtrykke sig sprogligt.

Afasi er en sproglig forstyrrelse som følge af en hjerneskade, der påvirker evnen til at anvende sproget, dvs. forstå, tale, læse og skrive. De fleste med afasi har i større eller mindre grad vanskeligt ved alle dele.

Der er to overordnede former for afasi:

  • Flydende afasi (f.eks. Wernickes afasi): Primært tab af forståelsen af det talte eller skrevne sprog. Talen er i hele sætninger, men er indholdstom.
  • Ikke-flydende afasi (f.eks. Brocas afasi): Primært tab af udtryksevne gennem tale og skrivning. Talen foregår besværet i enkeltord. Ofte ses også nogle mindre forståelsesvanskeligheder

Når du taler med en person med afasi så vær opmærksom på:

  • Giv god tid, og lad være at afbryde og gætte.
  • Sørg for at have øjenkontakt.
  • Brug hjælpemidler i kommunikationen, såsom at pege og gøre brug af papir, fotos, skrevne beskeder, billedordbøger med mere.
  • Stil ja/nej-spørgsmål.
  • Vær ikke for mange sammen – samtale to og to lykkes bedst.